NAFOLs konferanseblogg:
Nytt innlegg 25. februar

Fagkonferansen i statsvitenskap
av Julie Ane ØdegaardLes mer

Siste nytt:


Kull 3: Påmelding Umeå har åpnet

Påmeldingen til utenlandsseminaret i Umeå har åpnet. Se program og elektronisk påmelding her.

Kull 4: Påmelding Kreta, Haifa og Luxembourg har åpnet

Påmeldingen til utenlandsseminarene har åpnet.
Kreta: Se program og elektronisk påmelding her.
Haifa: Se program og elektronisk påmelding her.
Luxembourg: Se program og elektronisk påmelding her.


NAFOL-student disputerer

11. april disputerer Mari-Ann Letnes, kull1, på NTNU Dragvoll.
Last ned sammendrag (docx-fil)
NAFOLs nasjonale konferanse 2014NAFOLs nasjonale konferanse "En gang lærer - alltid lærer?" arrangeres 21. mai i Tromsø. Tre key notes er på plass: Paul W. Richardson, Helen M. G. Watt, Rachel Jakhelln og Kari Smith. 
Mer informasjon


Tips: Skal du skrive engelsk tekst og lurer på oversettelse av termer fra universitets- og høgskolesektoren?

Sjekk ut termbasen til Universitets- og høgskolerådet.


Bli med og gjør NAFOL-siden levende

Vi er opptatt av at våre NAFOL-studenter og veiledere skal være delaktige i NAFOLs virksomhet. Derfor er ph.d.-studentene og veilederne med å prege innholdet på forsiden av hjemmesiden ved å skrive tekst til Ukas NAFOL-student, Månedens NAFOL-veileder, reisebrev og konferanseblogg.
Les mer
UKAS NAFOL-STUDENT
Kristin Vindhol Evensen

Kristin Vindhol Evensen har gjennom praksis og studier hatt fokus på kroppens betydning som kommuniserende og erfarende, med særlig fokus på barnehagebarn og elever med ulike funksjonsnedsettelser. Hun startet 1. april 2013 sitt doktorgradsarbeid ved Norges idrettshøgskole. Gjennom arbeidet med problemstillingen ”Et case-studie av elever med utviklingshemning og deres erfaringer med deltagelse i kroppsøving” søker Evensen å belyse hvilke muligheter for læring og utvikling kroppsøvingsfaget tilbyr elever med utviklingshemning.

Les mer

Reisebrev
fra LondonHilde Hoflundsengen, kull 3, fra Sogndal har i tre måneder hatt en reisevei til jobb med utsikt til London Eye, the Shard og the Gerkin. I London har hun besøkt Children's Language and Literacy Learning, Developmental Science, UCL. Hun har fått delta på seminarer i språkutvikling, gått på kurs i statistikk og sittet i et kontorlandskap med 15 andre stipendiater og tilsatte ved UCL. Les mer om hennes erfaringer i reisebrevet.

Last ned reisebrev (docx-fil)

MÅNEDENS NAFOL-VEILEDER
Tale M. GuldalTale M. Guldal er veileder for Fredrik Mørk Røkenes fra kull 3, PLU og Anja Synnøve Bakken fra kull 4, HiNT, begge stipendiater ved NTNU. Guldal er førsteamanuensis ved Program for lærerutdanning ved NTNU i engelsk fagdidaktikk. Hennes faglige interessefelt knytter seg alle til sider ved språk og språkundervisning; tospråklighet, bruk av IT i språkundervisning, skriving og elevtekster.  Guldal er koordinator for masterprogrammet i fagdidaktikk ved PLU og redaktør for Tidsskriftet FoU i praksis.